Toplu konut ve Mesken İnşaatları:

Önceden planlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımları ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü olan toplu konutlar, konut yapım ortaklığı ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel kuruluşlarca gerçekleştirilen ve çok sayıda ailenin barınma gereksinmesini karşılayan büyük çaptaki konutlandırma ve yerleştirim girişimi olarak nitelendirilebilir.

Bu inşaatlar ve yapılandırmalar sayesinde, halkın her kesiminden bireylere, güvenli, sağlam, yaşanılabilir mekanlar ve imkanlar sunuyoruz.