Enerji ve Sulama Tesisleri>

Enerji tesisleri, çeşitli girdiler kullanılarak elde edilen değişik formlardaki enerjiyi sanayi veya yerleşim birimlerinin kullanımına uygun haldeki elektrik ya da ısı enerjisine dönüştüren tesislerdir. Enerji santrallerinde enerjielde etmek için kullanılan girdiler çeşitlilik gösterirken, bu girdilere göre de tesis dizaynı ve kullanılan ekipmanlar da farklılık göstermektedir.

Sulama Tesisleri ise, tarımsal sulama için meydana getirilmiş sulama suyunun temin edildiği yer ile suyun tarım arazisine verildiği yer arasında kalan ve ayrıca sulanan tarım arazisinde bulunan her  türlü mühendislik yapısı, makine tesis ile bunların işletilmesi için kullanılan donatımının toplamı demektir.